HER ÇOCUK BİZİM İÇİN TEK VE ÖZELDİR.

HOŞGELDİNİZ

              Çocukların erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemleri tüm gelişim alanlarında kaydedecekleri ilerlemenin en hızlı olduğu ve kişiliğin temelinin atıldığı dönemdir. Beyin yapısı

vefonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. İnsan yaşamında bu kadar önemli

bir yeri olan bu dönemin en iyi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okul öncesi eğitim ile gerçekleşebilir.

 • Bizler Neşeli Ayaklar ailesi olarak çocuklarımızın ilk okul deneyimlerini en güzel şekilde yaşamalarını önemsiyoruz. Bunun için okula başlarken uzman desteğiyle oryantasyon programı uyguluyoruz.
 • Çocuğunuzu tanıyarak onun potansiyelini geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Bu konuda sizlere rehberlik ediyoruz.
 • Çocuğa yoğun bilgiler aktarmaktan ziyade onu öğrenmeye hazırlıyor, merak duygusunu destekliyoruz.
 • Toplu yaşama kurallarını oyunla öğretiyor, günlük fiziksel hareketlerine, beslenmelerine ve bakımlarına gerekli özeni gösteriyoruz.
 • Çocuk için oyun her şeydir, iyileştiricidir, öğreticidir. Bunu biliyor ve en güzel oyun ortamını uzman desteğiyle hazırlıyoruz.
 • Üzerinde en çok durduğumuz konu ise sosyal-duygusal beceriler. Sosyal becerilerin kazanılması çok erken yaşlarda başlar. 
 • Birey kendisi ve çevresi ile uyumlu bir birlikteliği sosyal beceriler yoluyla sağlar. 
 • Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş olan çocuklar okulda ve evde ciddi sorunlar yaşarlar. Bu problemler ileride iş ve özel yaşamlarında devam eder. 
 • Neşeli Ayaklar ailesi olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de kolaylıkla uygulanabilen çok yönlü bir program olan SOBECE-Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı’nı okulumuza uyarladık.
 •  Aslında çok yönlü bir eğitsel terapi modeli olan bu programı okulumuzun SOBECE uzmanıyla beraber sınıf uygulamalarına dönüştürdük.
 •  Çocuklarımızla sınıfta çeşitli sosyal beceri oyunları oynuyor ve bu becerilerinin gelişimini takip ediyoruz. Aynı zamanda ebeveynlerimize de bu konuda destek oluyoruz.
 •  Programımıza dair temel başlıklarımız şu şekildedir: İlişki başlama ve sürdürme becerileri, atılganlık becerileri, duygulara yönelik beceriler, saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri, sorun çözme becerileri, plan yapma becerileri. Sizlere bu programımızı detaylı olarak anlatmak ve çocuklarımızla uygulamak için büyük heyecan duyuyoruz.

 

 SOSYAL BECERİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

SOBECE Nedir?

SOBECE-Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı, 7 ana başlık ve 76 alt başlıktan oluşan yaklaşık 400 egzersiz ve oyun içeren bir eğitsel terapi modelidir. Programın amacı çocuğun sosyal becerileri okula ve yaşama aktarıp uygulayabilmesidir. Bu amaçla aile eğitimi ve öğretmen eğitimi desteği verilir.

Neden Sosyal Beceriler?

 • Bireyin kendisi ve çevresi ile uyum içinde olması için
 • Akranlarıyla olumlu ilişki deneyimleri edinmesi için
 • Yetişkinlikte iş, aile ve özel yaşamda başarı için
 • Yaşam doyumu için
 • Çeşitli psikolojik sorunlara karşı önleyici olması için
 • Dikkat, dinleme, algılama, yönerge alma gibi okul başarısını doğrudan etkileyen becerileri geliştirmeye yardımcı olması için

 

Programı Biz Nasıl Uyguluyoruz?

SOBECE önleyici, gelişimsel ve iyileştirici, sorun giderici olarak uygulanabilmektedir. Bu sebeple SOBECE ‘de çalışılan beceriler çocukların gelişimleri boyunca mutlaka  edinmeleri  gereken becerileri içermektedir. Bir eğitsel terapi modeli olan SOBECE’yi kurumumuzun SOBECE uzmanı rehberliğinde bir grup terapi seansı olarak değil sınıfın sosyal beceri etkinlik saati süresince önceden belirlenen beceriler kapsamında oyunlar aracılığıyla uyguluyoruz.

 

Hangi Becerileri Çalışıyoruz?

SOBECE’de  7 modül ve 76 beceri vardır.

 

1-İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

 1. Göz kontağı kurma
 2. Konuşan kişinin yüzüne bakma
 3. Dinleme
 4. Selamlaşma (Karşılaşma)
 5. Vedalaşma
 6. Konuşmayı başlatma
 7. Konuşmayı sürdürme
 8. Teşekkür etme
 9. Özür dileme

      10. Yardım isteme – Yardım etme

      11. Soru sorma

      12. Yönergelere uyma

      13. Kendini tanıtma

      14. Başkalarını tanıtma

      15. İzin isteme

      16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

      17. Yeni durumlara alışma/uyum sağlama

      18. Paylaşma

      19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

      20. Arkadaşlarını barıştırma

      21. Uzlaşma

      22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

      23. Başkalarını takdir etme

2-Atılganlık Becerileri

 1. Bir isteği ifade etme
 2. Başkasının isteğini kabul/red etme
 3. Davet etme
 4. Düşüncelerini ifade etme
 5. Hayır diyebilme
 6. İkna etme
 7. Gerçeği söyleme
 8. Hakkını koruma ve savunma

3-Duygulara Yönelik Beceriler

 1. Duyguları tanıma
 2. Kendi duygularını anlama
 3. Diğerlerinin duygularını farketme ve anlama
 4. Duygularını ifade etme
 5. Diğerlerininduygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme
 6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme
 7. Empati

4-Saldırgan Davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

 1. Kızgınlığını kontrol etme
 2. Kavgadan uzak durma
 3. Kendini durdurma
 4. Kendini sakinleştirme
 5. Alay edilme ile başa çıkma
 6. Hatayı kabul etme
 7. Uygun olmayan dokunma ile baş etme
 8. Engellenmeye karşı tolerans geliştirme ve isteklerini erteleme

5-Sorun Çözme Becerileri

SOBECE Çözüm Kiti

 1. Sorun ne?
 2. Çözümlerin ne?
 3. Çözümlerinin sonuçları neler?
 4. Değerlendir
 5. En iyi çözümü seç
 6. Haydi uygula

6-Plan Yapma

 1. Zaman yönetimi yapma
 2. Yaptığı planları uygulama
 3. Özgür zamanları değerlendirme
 4. Organizasyon yapma
 5. Bir günü veya haftayı planlama
 6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma
 7. Zamanın farkında olma
 8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

7-Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

 1. Gruba katılma
 2. Grup oluşturma
 3. Oyuna katılma
 4. Grup içi kurallara uyma
 5. Verilen etkinliği tamamlama
 6. Sırasını bekleme
 7. Yardımlaşma
 8. Grupta iş bölümüne uyma
 9. Bir etkinliği başlatma

       10. Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma

       11. Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme

       12. Başkalarının haklarına saygılı olma

       13. Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme

       14. Kıskançlık duygusuyla baş edebilme

       15. Grup içi krizlerle başa çıkma

       16. Bilgi paylaşımında bulunma

 

Daha fazla bilgi edinmek için: www.sobece.com

 

Şakacı Sokak No:56 Kozyatağı / İSTANBUL
Tel : 0216 362 33 71     E-Posta :  neseliayaklar@ttmail.com
© Neşeli Ayaklar Çocukevi 
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN